ဘိန္းမုန္႔ (သို႔မဟုတ္) Burmese Pancake 681 views


ဘိန္းမုန္႔ဆုိတာနဲ႔ လူတိုင္းၾကိဳက္ၾကမယ္ထင္တယ္…..နယ္ဘက္မွာေတာ႔ ဘိန္းမုန္႔ေရာင္းတဲ႔ဆိုင္ သိပ္မရွိေပမဲ႔ ရန္ကုန္မွာေတာ႔ ေပါတယ္ဗ်။ တခ်ိဳ႕ကတြန္းလွည္းနဲ႔ေရာင္းတယ္၊ တခ်ိဳ႕ကလမ္းေဘးမွာေရာင္းၾကတယ္။
မနက္စာ အျဖစ္စားလို႔ရသလို ေန႔ခင္းဘက္ သြားရည္စာအျဖစ္နဲ႔လည္းစားေလ႔ရွိတယ္ တခ်ိဳ႕ကညေန အဆာေျပအျဖစ္စားေလ႔ရွိတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔မနက္ဆို ဘိန္းမုန္႔နဲ႔ ေကာ္ဖီအျမဲတမ္းဆြဲေနၾကဗ်…..သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရာ…ၾကံဳတုန္း ဘိန္းမုန္႔ဘယ္ဆိုင္ေကာင္းလည္းသိရင္ေျပာၾကဦး။

Photo Credit @ Google

Htain Lin ( MyLann)