Foodie's Review on Black Sky Coffee & Bakery 1226 views


ဒီေန႔မနက္မွာေတာ့ မနက္စာ စားရန္ဆိုျပီး ဆိုင္ေလး(၁)ဆိုင္ေရာက္ခဲ့တယ္။..ဆိုင္ေလးက က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းရွိျပီး လူအတန္အသင့္ မ်ားတာေတြ႕ရတယ္.။..ျပီးေတာ့ ဆိုင္မွာဖြင့္ထားတဲ့ ျငိမ့္ေညာင္းတဲ့သံစဥ္ကလည္း လာေရာက္စားသံုးသူ တို႔ကိုစိတ္ႀကည္ႏူးေစတယ္..။..ခဏေနေတာ့ waiter ေလး(၁)ဦးေရာက္လာျပီး menu လာေပးပါတယ္။.. Wow!! menu ထဲကစားေသာက္စရာေတြထဲမွာ ဥေရာပ အစားအစာ,Chinese အစားအစာ,  ျမန္မာအစားအစာ, အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေကာ္ဖီ, အေအး စသည္ျဖင့္ စံုလင္လွပါတယ။္

            ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ပံုမွန္ဆိုင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာမရႏိုင္တဲ့ Dim Sumပါရႏိုင္ပါတယ။္.. စာေရးသူရဲ႕စိတ္ထဲမွာ မနက္စာကို Dim Sum စားျခင္ေနတာနဲ႕ မွာလိုက္တယ္။... ျပီးေတာ့ ပုစြန္ေကာ္ျပန္႕လိပ္ (၁)ပြဲ ႏွင့္ Coffee Mocha (၁)ခြက္မွာလိုက္တယ္။.. ပထမေတာ့ Dim Sum သီးသန္႕ဆိုင္မဟုတ္လို႕ သိပ္မစံုဘူးလို႕ထင္ေပမဲ့ လာခ်ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ....... wow.... အမ်ိဳးအစား ေတာ္ေတာ္ စံုလင္ လွတာပဲ.......အဓိက, က Dim Sumအသားႏွင့္ ဂ်ံုဳ မႉန္႕  ႏွ႔ဲႏဲွ႔စပ္စပ္ေရာေႏွာ ေနျပီး စားလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာ္ေတာ္အရသာရွိတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။... အသားႏွင့္ဂ်ံဳအရသာ လံုးဝ ကဲြထြက္မေနဘူး။ ... ပုစြန္ေကာ္ျပန္႔လိပ္ကလည္း မစားခင္ကတည္းက အနံ႕ႏွင့္ဆြဲေဆာင္ေနလို႔စာေရးသူ သြားရည္က်မိျပန္ပါတယ္။ ေကာ္ျပန္႔လိပ္ထားတဲ့ဂ်ံဳ ကေတာ္ေတာ္ေကာင္းတာ ပဲ... စားေသာက္ျပီးေနာက္ဆံုး အစာပိတ္အေနနဲ႔ အသင့္မွာထားတဲ့ Mocha Coffee ကိုေသာက္လိုက္တယ။္...Coffee, Chocolate ေရာထားတဲ့ အတြက္ အရသာ ေကာင္းျပီး Coffee အနံ႔သင္းသင္း ေလးႏွင့္ နည္းနည္း ေလးခါးပါတယ။္.. Froth(၁)ထပ္, Coffee(၁)ထပ္,ႏို႔(၁)ထပ္,Choco(၁)ထပ္ ႏွင့္ Layer (၄)ထပ္က စားသံုးသူကိုဆြဲေဆာင္ ေစတယ္။.....

            စားေသာက္ျပီးေငြရွင္းတဲ့အခါေဈးႏႈန္းမွာအေတာ္အသင့္ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရပါတယ္။...Black Sky မွာမနက္စာအျပင္, ေန႔လည္စာ,ညေနစာ အျဖစ္ ထမင္း,ဟင္း ႏွင့္ အျခားFoodမ်ားကိုရႏိုင္ျပီး မနက္ ၆:၃၀ မွညေန ၉:၀၀ နာရီအထိဖြင့္ေတာ့လြယ္လင့္တကူလာစားႏိုင္ပါတယ္။..ျပီးေတာ့ Cakes,Coffeeႏွင့္ အျခားDrinks ေတြကို Take away Systemႏွင့္မွာယူႏိုင္တာေတြ႔ရပါတယ္။....ေနရာကလည္း ျမိဳ႔ထဲ, ကုမၸဏီေတြႏွင့္အလြန္နီးျပီး Public Transport ႏွင့္လည္းနီးသည့္အတြက္ သြားရလာရလြယ္ကူတဲ့ေနရာ တစ္ေနရာျဖစ္တယ္လို႔မွတ္ခ်က္ခ်မိပါေတာ့တယ္။............Cheers

Peanut (MyLann Foodie)

Black Sky (Corner of Mahabandoola Road & 49th Street)
http://www.mylann.com/yangon/places/detail/black-sky-pazundaung-branch

 

(English Version)
    This morning, I went to a pleasant restaurant for having the breakfast. That restaurant was spacious and there I saw some people around in the restaurant and the pleasant music background also made the customers to get ease and pleasant. After a while, a waiter came and gave the menu to me to order something...Wow!! there I saw a lot of food to choose such as European food, Chinese food, Burmese food, varieties of coffee and drinks; and obviously varieties of items to choose in the menu. 
    One highlighted thing was  Dim Sum, which is unavailable in most of the formal restaurants, but that could get right here. As I had some intention to have Dim-Sum, I ordered some pots of them; and prawn spring roll and a cup of Mocha coffee.  At first, I guessed that I could not get the varieties of choice of Dim Sum, as that restaurant was not the particular Dim Sum restaurant...But that anticipation was totally wrong.......Wow.. I had seen a lot of choices in front of me...what an amazing !! The taste of the Dim Sum was really nice, I thought the dough and the meat were homogenously mixed to get the amazing taste. The prawn spring roll, as well, persuaded me with its smell and look, and I could not stop my sense to try it. The spring roll was also nice. After that, I drank the pre-ordered Mocha coffee, which was blended coffee vs chocolate, with its nice coffee smell and flavor and the taste was influenced a bit with its coffee bitters recipe. The fascinated 4 layer of Froth, Coffee, Milk and Choco make people get some attraction to the coffee.
    At last, when I paid the bill, the prices were so reasonable. In Black Sky, we can get breakfast as well as lunch and dinner and we can order rice with curry or other sorts of food. The restaurant open from 6:30 in the morning till 9:00 pm and people can easily come and enjoy. And then there is a "take away" system for cakes, coffee and drinks for busy people who can't enjoy their food in the restaurant. The place is situated  in the heart of down-town, area of densely many companies, and quite near to the public transport...., so I recognize that Black sky is quite nice, convenient and easy place to go and get food... Cheers

Peanut (MyLann Foodie)

Black Sky (Corner of Mahabandoola Road & 49th Street)
http://www.mylann.com/yangon/places/detail/black-sky-pazundaung-branch