ကခ်င္ထမင္းသုပ္ 744 views


ေျမနီကုန္း မွတ္တိုင္နားက ဂ်ိမ္းေဖာဆိုတဲ့ ကခ်င္ဆိုင္ေလးက ကခ်င္ ထမင္းသုပ္ပါ။ ဒီဆိုင္ေလးက ေစ်းႏႈနး္လည္း သင့္ျပီး စားရတာလည္း အရသာရွိပါတယ္။ အခု ကခ်င္ထမင္းသုပ္ကေတာ့ တစ္ပြဲ ၁၀၀၀ ပါ။ အထဲမွာ ၾကက္သား အမွ်င္ေလးေတြရယ္။ ေျပာင္းဖူး ၊ မုန္လာဥနီတို ့ ပါ ပါတယ္။

ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား အစားအစာ အမ်ားစုဟာ အဆီနည္းျပီး သံုးတဲ့ အမယ္ေတြကလည္း ရိုးရွင္းပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အက္မင္ အၾကိဳက္ဆံုး အစားအစာထဲမွာ ကခ်င္အစားအစာလည္း အပါအဝင္ပါ။

ဒီဆိုင္ေလးက ေျမနီကုန္းမွတ္တိုင္း ၊ Ice Berry နားက ရတနာလမ္းထဲမွာ ရွိပါတယ္။ ဆိုင္ေလးကေတာ့ မထင္မရွားေလးပါ။ ဒါေပမဲ့ ရတဲ့ အစားအစာေတြကေတာ့ အရသာရွိပါတယ္။ အက္မင္အၾကိဳက္ဆံုး ဆိုရင္ ဆန္ေစးၾကက္ေပါင္း ေခါက္ဆြဲတို ့ ၊ မာလာငါးေပါင္းတို ့ ျပီးေတာ့ အခုစားတဲ့ ကခ်င္ထမင္းသုပ္တို ့ပါ။ ေျမအိုးျမီးရွည္လည္း ေကာင္းပါတယ္။

ဆိုင္အျပင္အဆင္တို ့ ဝန္ေဆာင္မႈတို ့ကေတာ့ သာမန္ပါပဲ ။ ဒါေပမဲ့ အရသာရွိတာေလးေတြ စားခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဒီဆိုင္ေလးကလည္း ေစ်းႏႈန္း သင့္တင့္တဲ့ အစားအစာတစ္ခု အေနနဲ ့ စားေကာင္းတဲ့ ေနရာေလး တစ္ခု အျဖစ္ လမ္းညြန္းပါတယ္။ ဆိုင္ေလးက နည္းနည္းေတာ့ က်ဥ္းေတာ့ လူမ်ားတဲ့ အခ်ိန္ဆိုရင္ စားပြဲ ထိုင္ခံုမေလာက္တာေတြ ရွိတက္ပါတယ္။

Fred ( MyLann)