ကခ်င္ထမင္းသုတ္ နဲ ့ ျမစ္ၾကီးနားဆန္ေခါက္ဆြဲ 698 views


ရိုးရွင္းျပီး စားရတာ အရသာရွိပါတယ္။ ကိုယ္ကလည္း နဂိုကထဲက ဆီသိပ္မစားတဲ့ သူဆိုေတာ့ဒီလို တိုင္းရင္းသား အစားအစာေတြကို ပိုၾကိဳက္တယ္။ ဆိုင္ေလးကေတာ့ ဂ်ိမ္းေဖာ ဆိုတဲ့ ဆိုင္ေလးပါ။

ေျမနီကုန္း Ice Berry ေဘး ၊ ရတနာလမ္းေလးထဲမွာ ရွိပါတယ္။ ဆိုင္ေလးက မထင္မရွားေလးပါ။ေစ်းႏႈန္းကလည္း သင့္တယ္။ တစ္ပြဲမွာ ၁၀၀၀ က်ပ္စီနဲ ့တန္မွတန္ပါ။

Fred (MyLann)