ေရႊခ်ယ္ရီ


Mylann
( 0 Ratings )
Price Range - 300 Ks - 3000 Ks
Restaurant Type -
Opening Time - 6:00am to 1:00pm (Open Now)
Phone - 02 32 564 , 09-792031262


Delicious Foods

  • - ရွမ္းေခါက္ဆြဲ က်ိဳင္းတုံၿမီးရွည္

Menus

  • - Shan Noodles
  • - Noodles
  • - Myanmar Traditional Food
  • - Kaw Yay Noodles

Other Features


Address

No.555, 84 Street, 42-45, All Mandalay

အမွတ္(၅၅၅), ၈၄လမ္း , ၄၂လမ္းႏွင့္ ၄၅လမ္းၾကား

Opening Hours

Mon 6:00am to 1:00pm
Tue 6:00am to 1:00pm
Wed 6:00am to 1:00pm
Thu 6:00am to 1:00pm
Fri 6:00am to 1:00pm
Sat 6:00am to 1:00pm
Sun 6:00am to 1:00pm

Recommended For You

Lite Khae

( 0 Ratings )

Price Range: 2000 to 7000

Pan Sine I

( 0 Ratings )

Price Range: 800 to 4000

12 Panner - copy

( 0 Ratings )

Price Range: 3000 to 6000


Activities on ေရႊခ်ယ္ရီ